Formulare

Home Formulare

 In toate situatiile va comunicam valoarea finala si va punem la  dispozitie:

 

• Formularul  F0  - Centralizator  obiecte pe obiectiv;

• Formularul  F1  - Centralizator pe obiectiv;

• Formularul  F2  - Centralizator pe obiecte;

• Formularul F3  - Lista cantitati lucrari pe categorii;

• Formularul F4  - Lista cantitati utilaje, echipamente tehnologice, dotari;

• Formularul C6  - Extras de materiale;

• Formularul C7  - Extras de manopera;

• Formularul C8  - Extras de utilaj;

• Formularul C9  - Extras de transport;